Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1964, muž zemřel 2020

Otázka:

Dobrý den,
20.10.2020 mi zemřel manžel / nar.12.11.1948 /,pobíral starobní důchod.
7.12.2020 jsem si zažádala o vdovský důchod.
Chci se zeptat,jestli budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu,když mi výplata vdovského důchodu končí 19.10.2021 ?
Nejsem v důchodovém věku,nar. 22.1.1964,mám 1 dítě / dospělé/.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1964, muž zemřel 2020

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod (tj. ve vašem případě do tří let od úmrtí manžela) splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Věkovou podmínku nesplníte, protože svého důchodového věku dosáhnete až 22. 11. 2028 a věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození dosáhnete až 22. 11. 2024. Obě tato data nastanou za více než dva roky od předchozího zániku nároku na vdovský důchod a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám z tohoto důvodu již nevznikne.