Dílčený důchod a porušení Listiny základních lidských práv

Otázka:

Dobrý den, vážení!
Můj problém:
Pracoval jsem v ČR a v NSR. V ČR mám započítáno 37 roků, v NSR 8 roků. 25 roků povinných jsem splnil již v r.1991, nárok na důchod mi vznikl k 1. 1. 2008. ČSSZ Praha (r. 2015) v materiálu “Důchody v ČR a SRN” str.18, kap.9 uvádí příklad 1. “dílčený” a 2. “celý” důchod (37 roků ČR a 3 roky NSR). Byl proveden přepočet důchodu. Nová procentní výměra důchodu byla dílčena v poměru dny v ČR/ dny v ČR+NSR = 87%. To je v pořádku, ale proč mi byla díčena ZVD z 2 170 na 1876 = – 294,- Kč? Rozdíl roste z 2 550 na 2 222 =
– 328 Kč. Tím se vytváří nerovná “podzákladní” skupina ZVD (liší se podle roku odchodu do důchodu a podle poměru dob ČR/ stát EU) a skupina důchodců II. kategorie Považuji to za porušení Listiny základních lidských práv: “Stát zajistí dodržení rovného přístupu občanů při zajišťování materiálních, sociálních a kulturních potřeb.” Proč jsem poškozován na výplatě ZVD? Je to snad trest za delší dobu práce v ČR a za práci v NSR?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dílčený důchod a porušení Listiny základních lidských práv

Dílčení je standardní způsob výpočtu důchodu při práci v zahraničí. Samozřejmě musí být dílčena i základní výměra důchodu – dílčen musí být celý důchod, je jen jeho část.

Pokud jste získal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod (25 let), byl proveden i běžný výpočet důchodu bez dílčení. Takto spočítaný důchod vám ale vyšel nižší než dílčený, jinak by vám byl přiznán.

Žádné porušení jakéhokoliv předpisu v tomto případě nevidím.