Dílčení základní výměry v potřebné rozsahu

Otázka:

Dobrý den,
Mám podobný případ s Krácením základní výměry důchodu při zaměstnání v České republice 15 let a Bulharsku.30 let. Nezbytná sumární doba pojíštění v České republice pro přiznání práva na důchod v mém případě je 30 let. Přiznali mi ale pouze 15/45 ze základní výměry
Podle ústanovení Članku 6 Nařízení č.883 z roku 2004 ES při výpočtu by se mělo přihlížet pouze v nezbytném rozsahu k ostatnim dobam pojištění z ES.
Dále
Ústanovení Článku 56 bod 1 písm. a) Nařízení č. 883 z roku 2004 ES výslovně stanoví, že při výpočtu se má brát v úvahu namísto celkové, pouze nezbytná délka získaných dob v ES.
Podle toho by mi měli příznat 15/30 namísto 15/45 ze základní výměry.
Mohli byste mi říct zda ČSSZ má přihlednout k ústánovenim Nařízení ES č. 883 z roku 2004?
Děkují

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dílčení základní výměry v potřebné rozsahu

Postup ČSSZ je tomto případě v pořádku a správný. Vždy je třeba přihlížet k celkové době získané ve všech členských státech. Vše vysvětluje čl. 52 vámi citovaného nařízení:

Příslušná instituce vypočte výši náleţející dávky:

a) podle právních předpisů, které uplatňuje, a to pouze pokud jsou splněny podmínky nároku na dávky výhradně podle vnitrostátního práva (nezávislá dávka);

b) výpočtem teoretické výše a následně skutečné výše dávky (poměrná dávka) takto:

I) teoretická výše dávky se rovná dávce, kterou by dotyčná osoba měla nárok, pokud by všechny doby pojištění nebo bydlení získané podle právních předpisů ostatních členských států byly získány ke dni přiznání dávky podle právních předpisů, které uplatňuje. Pokud podle těchto právních předpisů výše dávky nezávisí na délce získaných dob, povaţuje se uvedená výše za teoretickou výši;

II) příslušná instituce pak stanoví skutečnou výši poměrné dávky tak, ţe pouţije na teoretickou výši poměr mezi délkou dob získaných před vznikem sociální události podle právních předpisů, které uplatňuje, a celkové délky dob získaných před vznikem sociální události podle právních předpisů všech dotčených členských států.

Výpočet je pěkně popsán např. na Euroskopu.

Otázka doplněna:

To znamena ze cim dele  nekdo pracuje v zahranici tim nizsi davku (zakladni vymeru) dostane v Ceske republice?

Je divny  jakych vypoctu davek  doplnuji ustanoveni cl. 56 Doplnujici ustanoveni pro vypocet davek Je logicke ze cl. 56 dopnuje a upresnuje postup vypoctu  uvedenem v cl. 52.

V opacnem pripade migrujici osoba ktera pracuje  v nekolika statech bude  postavena v znevyhodnenem postaveni pri vypoctu ceskeho duchodu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výpočet důchodu není jen o základní výměře – není možné vytrhovat z kontextu pouze jednu část výpočtu důchodu.

Naopak je logické, že osoba, která v průběhu života pracovala v několika zemích, ze kterých bude pobírat dílčí důchody, bude pobírat důchod v poměru k celkové odpracované době. Kdyby byl výpočet takový, jak ho vy požadujete, byl by takový člověk značně zvýhodněn oproti člověku, který pracoval pouze v jedné zemi. Pokud v jedné zemi odpracuji polovinu doby, co odpracoval někdo jiný, je logické, že dostanu poloviční důchod (zjednodušeně) a z druhé země, ve které odpracuji druhou polovinu, opět získám polovinu důchodu. Podle vašeho výpočtu bych dvakrát získal více než polovinu důchodu.