Co znamená, „je invalidní třetího stupně dle § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.?

Otázka:

Dobrý den
Co znamená ?
Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení & 26 zákona 155/1995 Sv.,o důchodovém pojištění,ve znění pozdějších předpisů.
Je invalidní třetího stupně dle & 42 odst.1 zákona č.155/1995 Sv., ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodu omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností nebyl schopen soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.
Výkon výdělečné činnosti pojištěnce nevyžaduje zcela mimořádné podmínky podle & 6 vyhlášky o posuzování invalidity.
Den vzniku invalidity: před 18. rokem věku
Výkon výdělečné činnosti pojištěnce nevyžaduje zcela mimořádné podmínky podle & 6 vyhlášky o posuzování invalidity.
? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co znamená, „je invalidní třetího stupně dle § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.?

Jedná se o zhodnocení zdravotního stavu z posudku o invaliditě. V tomto případě se jedná o tzv. „invaliditu z mládí“ (§ 42 zákona č. 155/1995 Sb.) – invalidní důchod bude přiznán od 18 let věku.

Informace o mimořádných podmínkách znamená, že se tento člověk nemůže přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.