Co kdybych si vzala předčasný důchod a po půl roce bych si to rozmyslela?

Otázka:

Dobrý den,jak by to bylo s výpočtem důchodu kdybych si vzala předčasný důchod po půl roce bych si to rozmyslela,důchod zrušila a nastoupila opět do práce a do důchodu bych šla potom v řádném termínu. Jaký bych potom měla důchod. Vypočítaný jako předčasný nebo normální. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co kdybych si vzala předčasný důchod a po půl roce bych si to rozmyslela?

Přiznaný starobní (vč. předčasného) důchod nelze “zrušit”. Žádost o důchod můžete vzít zpět do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. To je nejzazší termín “zrušení”. Poté je možné pouze zastavit výplatu důchodu, což není totéž.

Ve vámi popisované situaci by se postupovalo tak, že současně se svým zaměstnavatelem byste měla povinnost nahlásit výkon činnosti zakládající účast na pojištění. Na základě této informace by ČSSZ zastavila výplatu předčasného důchodu. Po skončení výdělečné činnosti s účastí na pojištění nebo po dosažení důchodového věku, byste požádala o provedení úpravy důchodu a uvolnění jeho výplaty. Došlo by tak k tomu, že byste si “odmazala” krácení a získala další dobu pojištění, což by výši důchodu pozitivně ovlivnilo. Stále by ale nedošlo k novému výpočtu důchodu, pouze k přepočítání stávající výše – důchod by byl stále spočítán podle podmínek daných ke dni přiznání. Za půl roku, kdy jste nepracovala, by vám už krácení zůstalo. Stejně tak by se vám krácení nesnižovalo např. v době “neschopenky” nebo neplaceného volna. Pokud je jednou přiznán předčasný důchod, nikdy už nemůže být přiznán “řádný” starobní důchod – § 31 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.