Co je to Celková doba pojištění do nároku bez náhradních dob?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,

chtěl bych se ještě zeptat, zda mi do starobního důchodu bude započteno studium na Vojenském gymnáziu v Opavě v letech 1966 až 1969? Tzn. „studium na střední škole do 18-ti let věku pojištěnce“.
K rozhodnutí o plném inv. důchodu v roce 2000 a později i částečném invalidním důchodu v roce 2008 jsem vždy dostal osobní list důchodového pojištění. Na obou listech byl vždy uveden zajímavý údaj : „Celková doba pojištění do nároku bez náhradních dob“ … celkový počet dnů. Zjistil jsem, že v tomto součtu jsou pouze jen skutečně odpracované dny. Ale do tohoto součtu nebyla započítána ani doba studia od 15 do 18-ti let věku, která je uvedena hned v prvním řádku os. listu důchodového pojištění. Je u ní pouze poznámka „do 18 let“, takže jako náhradní doba počítána není. Měla by být počítána jako „řádná“ doba pojištění ve výši 100 %. Takže si myslím, že v tomto součtu dnů by neměla chybět. Proto nevím, jaký smysl a význam má celý tento řádek s názvem: „Celková doba pojištění do nároku bez náhradních dob“? Není to snad kvůli vzniku nároku na plný nebo částečný invalidní důchod?
Počet dnů v tomto řádku pravděpodobně ale nakonec neměl vliv na výpočet výše plného nebo částečného inv. důchodu, protože do výše důchodu ČSSZ započítala celou dobu pojištění od roku 1966 včetně dopočtené doby. Z celkové doby pojištění byly zkráceny pouze náhradní doby pojištění.
U výpočtu starobního důchodu, o který jsem si nyní požádal, a to v řádném termínu od 5. 7. 2014 si nejsem zcela jistý, jak budou studium na střední škole do 18-ti let a po 18-tém roce věku, částečně na střední a pak na vysoké škole hodnotit.
Na os. listu důchodového pojištění je u studia po 18-tém roce věku poznámka „ndp“.
Děkuji moc za odpověď.
Zdravím.

Odpověď:

Co je to „Celková doba pojištění do nároku bez náhradních dob“?

Ano, při výpočtu vašeho starobního důchodu se vám bude hodnotit i doba studia do dosažení 18 let (v plné výši) a příp. studium po 18. roce věku (nejvýše prvních 6 let studia a v rozsahu 80 %).

„Celková doba pojištění do nároku bez náhradních dob“ – jak sám název napovídá, jedná se skutečně o celkovou dobu pojištění bez náhradních dob (studium je náhradní dobou, takže zde nemůže být započítáno). Jedná se skutečně pouze o odpracované dny (bez studia, úřadu práce, péče o dítě atd.). Tento počet let však nemá vliv na počet let (celkovou dobu pojištění), ze kterých vám byl vypočítán důchod. Tato doba je zde uvedena proto, že podle § 44 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění nesmí, při získání alespoň 15 takto „čistě“ odpracovaných let (za splnění podmínky potřebné doby pojištění), vyjít výše invalidního důchodu nižší než je zákonem dané minimum (např. v letošním roce je to u invalidity třetího stupně 9.177 Kč). Jedná se tedy pouze o pomocný výpočet, který však nemusí být k ničemu, pokud máte invalidní důchod ze svých výdělků spočítaný vyšší.

Zkratka „ndp“ znamená „náhradní doba pojištění.

Otázka doplněna:

Pane Maříku, děkuji moc za odpověď,
ptám se ještě: Když studium, jako takové, je náhradní dobou, proč tedy ČSSZ rozděluje studia na střední a vysoké škole, které plynule na sebe navazují na dvě doby: „do 18 let“ a po 18. roce věku? V řádku u studia do 18 let je poznámka „do 18 let“ a v řádku u studia po 18 roce věku je poznámka „ndp“. Z toho vyplývá, že studium do 18 let za náhradní dobu nepovažují, jinak by u této doby napsali také poznámku „ndp“.
Nebo to mají svoje speciální označení, aby věděli, že studium do 18 let mají ponechat ve 100% výši a studium po 18 roce věku mají krátit na 80 %?
Děkuji předem za odpověď.
Moc zdravím.

Odpověď doplněna:

Druhá možnost je správně – jde o to, že studium do 18 let se hodnotí plně a nad 18 let na 80 %. To je jediný důvod rozdělení. Myslím, že v něčem tak nevýznamném, jako je značení na osobním listu důchodového pojištění, zbytečně hledáte záludnosti.