Bude se mi počítat doba prázdnin mezi SŠ a VŠ? Tuto dobu nemám v evidenci

Otázka:

Dobrý den.
Pane Maříku, chtěl bych Vás laskavě požádat o odpověď na to, jak je to se zápočtem prázdnin na SŠ, VŠ a mezi nimi.
Mám v tom trochu zmatek, když čtu o tom v poradně a co mám uvedené v evidenčním listu ČSSZ. Nemám jasno také v tom, jak je to s těmi 6 lety po 18. roku věku? Já mám od ČSSZ evidovanou dobu na SŠ na 100 % a taktéž dobu studia na VŠ na 100 %. Jde o roky 1.9 až 30.6.1978 (SŠ) a 1.10. až 30.6. 1983.(VŠ).
1.Moc tedy nechápu uváděných 80 % krácení studia studia po 18. roku věku studujícího, když na mém evidenčním listu krácení není.
2. Bude se mi počítat doba prázdnin od 1.7. 1978 (po SŠ) a 30. 9. 1978(nástup na VŠ)? Tuto dobu nemám v evidenci. VŠ začínala později pro všechny studenty později, a to od 1.10. 1978.
Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se mi počítat doba prázdnin mezi SŠ a VŠ? Tuto dobu nemám v evidenci

Zřejmě máte na mysli informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), ne evidenční list. Na IOLDP jsou uvedeny všechny doby, které má ČSSZ ve své evidenci. Nejsou tam uvedeny v takovém rozsahu, v jakém budou hodnoceny při výpočtu důchodu. Je skutečně pouze přehled evidovaných dob.

Jak se doba studia hodnotí, vysvětluji v tomto článku. Prázdniny mezi střední a vysokou školou se vám budou hodnotit jako studium, i když nejsou na IOLDP uvedeny. Na 100 % se vám bude hodnotit doba studia od 1. 9. 1974 do dne předcházejícího 18. narozeninám. Na 80 % se bude hodnotit doba od 18. narozenin do konce studia (je možné zhodnotit i celé prázdniny po VŠ, pokud jste nenastoupil do zaměstnání), nejvýše však v rozsahu první šesti let.

Otázka doplněna:

Zdravím ještě jednou a mám doplňující otázku:
ČSSZ eviduje na IOLDP totiž eviduje studium na SŠ I studium na VŠ na 100 %. Tomu právě nerozumím, a počítám je sám na kalkulačce, ale vidím to i v podrobném rozpisu pojištěných dob od ČSSZ. Je tam jasně uvedeno 365 dni (4x) při plných letech studia (1979,1980,1981,1982)
Tedy celkem 9 let (SŠ + VŠ). Jde o to, že by mi krácením na 80 % chybělo dost měsíců.
Pokud mi počítala ČSSZ ID 2. stupně (2015), tak ke krácení dob studia nepřikročila. Počítala je plně.
Děkuji za doplnění odpovědi. Nějak se v tom stále neorientuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem psal výše, na IOLDP je pouze uveden přehled evidovaných dob. Nejde o informaci, v jakém rozsahu má být doba zhodnocena, tj. zda má být započtena na 100 % nebo na 80 %, příp. kolik let má být při výpočtu důchodu započteno. Pokud byste např. nepřetržitě studoval do 26 let a ČSSZ by tuto dobu měla ve své evidenci, byla by doba studia na IOLDP uvedena do 26 let (každý kalendářní rok po 365 dnech), ale zhodnoceno by bylo pouze prvních šest let studia po 18. roce věku a na 80 %.

Při výpočtu invalidního důchodu jste měl studium po 18. roce věku jistě také pokrácené. Na osobním listu důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je v tomto případě uvedena doba nejvýše v rozsahu prvních šesti let studia po 18. roce věku (pokud byste studoval déle), dny ale v jednotlivých řádcích pokráceny nejsou (v běžné kalendářním roce je uvedeno 365 nebo 366 dní). Ke krácení na 80 % dochází až následně při celkovém výpočtu doby pojištění a krácení můžete vidět v horní části osobního listu důchodového pojištění, kde je (podle situaci více řádků s různým součtem dob). Budete tam mít uvedeno „Celková doba pojištění do … činí …“ – to je údaj o celkovém součtu bez krácení. Dále tam bude „Po snížení náhradní doby pojištění na 80 % doba pojištění činí …“ – zde už je doba pokrácena. Příp. může jít o různé obměny těchto vět, protože ty se v čase měnily.