Chybí mi pár dní do celého roku pojištění. Mohu důchod zastavit a požádat o přepočet?

Otázka:

Dobrý den. Začala jsem pobírat starobní důchod od 30. 5. 2014. Zároveň jsem v pracovním poměru na dobu neurčitou u stále stejné firmy. Zjistila jsem, bohužel až po uplynutí 30denní lhůty, že mi chybí odpracovat sedm dnů, abych měla dovršený další celý rok k výpočtu starobního důchodu. Je možné si těchto 7 dnů odpracovat (stopnout vyplácení důchodu) a znovu si nechat přepočítat důchod? Děkuji.

Odpověď:

Chybí mi pár dní do celého roku pojištění. Mohu důchod zastavit a požádat o přepočet?

Ano, tento postup je možný a řekl bych, že ve vašem případě i výhodný. Musím vás však upozornit, že jde o proces na měsíce (ČSSZ v tomto není příliš pružná).

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), který je třeba k doložení doby pojištění, vám paní účetní vyhotoví za kalendářní měsíc. Zastavit důchod nelze zpětně. Postupovat tedy můžete následovně:

Řekněme, že si 7 dní “napracujete” v období od 1. 12. 2014 do 7. 12. 2014. Do konce listopadu se tedy musíte dostavit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a požádat o zastavení výplaty starobního důchodu od 1. 12. 2014. Poté budete celý měsíc prosinec pracovat a v lednu (až paní účetní bude schopná vyhotovit ELDP za rok 2014) opět přijdete na místně příslušnou okresní správu a požádáte si o uvolnění výplaty starobního důchodu od 8. 12. 2014 a o jeho přepočet. ČSSZ vám důchod od 8. 12. 2014 uvolní a zvýší. Tento postup je správný, nicméně vzhledem ke lhůtám ČSSZ, je třeba se obrnit trpělivostí a počítat i s tím, že několik měsíců důchod nemusíte dostat a bude doplacen až dodatečně – jde totiž o to, že v době, kdy si budete žádat o uvolnění výplaty a přepočet důchodu, ještě ani důchod nebude zastaven a poté ho třeba zastaví, vyčíslí přeplatek, ale ihned důchod neuvolní.

Jak jsem psal, výše uvedený postup je správný, ale vzhledem k tomu, že jde pouze o 7 dní, doporučuji vám spíše následující:

Můžete ČSSZ sama (příp. i prostřednictvím OSSZ) požádat o zastavení výplaty důchodu přímo na období od 1. 12. do 7. 12. 2014 (například) – důchod vám bude nadále vyplácen a ČSSZ vám pouze vyčíslí přeplatek za toto období, který budete muset vrátit, protože ČSSZ důchod nestihne zastavit. Poté, až bude mít vaše mzdová účetní odeslaný ELDP za letošní rok, si budete moci požádat o přepočet důchodu za těchto 7 dní. Výhoda tohoto postupu je, že důchod bude i nadále vyplácen a vyhnete se riziku, že bude možná i na několik měsíců zastaven (i když poté zpětně doplacen).

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,

velice děkuji za vaší odpověď na dotaz “Chybí mi pár dní do celého roku pojištění. Mohu důchod zastavit a požádat o přepočet?” ze dne 14. 11. 2014. Udělal jste mi velikou radost. Zvolila jsem onen “zdlouhavý postup” a byla jsem ve fázi, kdy jsem měla důchod pozastaven a šla jsem požádat OSSZ o pokračování vyplácení (po 7mi napracovaných dnech) a přepočet důchodu. Referentka i vedoucí mělnické pobočky mě ujistili, že se nedá již nic dělat, když jsem nevyužila 30denní lhůtu na odvolání. Ráda bych obě dámy informovala, že radily špatně. Mohu se opřít o nějakou vyhlášku, paragraf, novelu? Pokud nemáte na další korespondenci čas, nevadí, i tak velice děkuji.

Odpověď doplněna:

Děkuji za pochvalu, velmi mě potěšila.

Moje výše uvedená odpověď vychází především ze dvou následujících paragrafů:

§ 120 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který říká:

Poživatel starobního důchodu se nemůže vzdát výplaty tohoto důchodu za dobu před podáním žádosti o zastavení výplaty tohoto důchodu.

A § 34 odst. 2 zák. č 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).

Podle výše uvedených ustanovení nemůžete o zastavení výplaty důchodu požádat zpětně (což jste splnila). V § 34 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění je poté uvedena možnost zvýšení důchodu u pojištěnce, který starobní důchod nepobíral (to jste opět splnila, když jste si výplatu důchodu zastavila). Běžně by se vám důchod zvýšil o 1,5 % výpočtového základu za 90 dní výdělečné činnosti bez pobírání důchodu. Vy jste výdělečnou činnost vykonávala 7 dní bez pobírání důchodu a proto se těchto 7 dní připočte k době pojištění získané před nárokem na důchod.

K tomuto postupu má ČSSZ na svých webových stránkách uveřejněnu i žádost, kterou naleznete zde:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/15143D74-AB13-42D0-944B-96F4AA5B1E88/0/89_105_4_2.pdf

Úprava důchodu se vyplňuje do bodu 2 (v poznámkách dokonce přímo na ust. § 34 odst. 2 odkazují).