Budu zdravotně pojištěný, i když starobní důchod nebude vyplácen?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku. Nedaří se mi zorientovat v tom, zda je starobní důchodce z pohledu zdravotního pojištění “osobou za kterou zdravotní pojištění platí i stát” i tehdy, jestliže má zastavenu výplatu starobního důchodu. Jde mi o situaci cca tříměsíčního souběhu předdůchodu a částečného pracovního úvazku s nižšší odměnou, a to po vzniku nároku na starobní důchod, kdy již “předdůchodce” státním pojištěncem z titulu předdůchodu není. Můžete mi prosím poradit?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu zdravotně pojištěný, i když starobní důchod nebude vyplácen?

Tuto situaci řeší § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., poměrně jednoznačně, když říká:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;

Jak je ale uvedeno výše, starobní důchod musí být přiznán.

Pokud již dosáhnete důchodového věku, můžete již starobní důchod pobírat, i když budete dále pobírat předdůchod nebo budete zaměstnaný.