Zpětné přiznání důchodu, valorizace a zvýšení důchodu za výdělečnou činnost

Otázka:

Stále jde o můj případ, kdy nárok na důchod vznikl k 25.11.2012. Stále pracuji bez pobírání důchodu a uvažuji o žádosti o důchod zpětně buďto k tomu 25.11.2012 nebo např. k 1.1.2013 (vzhledem ke změnám výpočtu v letech 2013, 2014 a 2015 musím propočítat, co pro mne bude výhodnější, pozdější termín se snahou získat další léta pro procentní navýšení už by asi výhodný nebyl).

Není mi jasné, zda a jak bude důchod valorizován, tj. zda se valorizace, ke kterým došlo  v průběhu let 2013, 2014, 2015 a případně 2016, nějak promítnou jednak do souhrnné zpětně proplácené částky a jednak do výše měsíční částky pravidelně vypláceného důchodu od okamžiku, kdy jej začnu pobírat.

A v návaznosti na způsob valorizace (či nevalorizace) zpětně vyplacené částky by asi měl na základě žádosti eventuálně proběhnout přepočet důchodu z důvodu souběhu zaměstnání a důchodu a zde mi také není jasné, jak by to bylo.

Odpověď:

Zpětné přiznání důchodu, valorizace a zvýšení důchodu za výdělečnou činnost

V případě, že vám bude důchod zpětně přiznán k roku 2012 nebo 2013, bude vám i zpětně dovalorizován, tj. jeho současná výše bude totožná jako byste si o důchod požádal už v minulosti a výplata důchodu prošla běžnými valorizacemi.

U zpětného přiznání starobního důchodu si také budete moci požádat o úpravu důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu (i když zpětně přiznaného). ČSSZ při úpravě důchod zvýší a zvýšený důchod (za pracovní činnost) opět zvalorizuje. Zpětným přiznáním důchodu se tedy nepřipravíte ani o valorizace ani o zvýšení důchodu za výdělečnou činnosti a ve výsledku budete pobírat stejnou částku, jako byste si o důchod požádal už v minulosti a jako byste i o úpravu důchodu žádal ihned po odpracování potřebné doby.