Bude mi náhradní doba pojištění hodnocena až do vzniku nároku na starobní důchod?

Otázka:

Při výpočtu invalidního důchodu mi byla do doby účasti na důchodovém pojištění dopočtena pouze doba do odchodu do normálního starobního důchodu pro ženu. Proto se ptám, zda mi nyní při výpočtu řádného starobního důchodu bude započtena celá náhradní doba až do doby mého nároku na řádný starobní důchod.
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Bude mi náhradní doba pojištění hodnocena až do vzniku nároku na starobní důchod?

Při výpočtu invalidního důchodu se skutečně dopočtená doba hodnotí do dosažení důchodového věku bezdětné ženy – § 41 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. To však nemá žádný vliv na způsob hodnocení dob a náhradních dob pojištění. Náhradní doba pojištění bude hodnocena až do vzniku nároku na starobní důchod (tj. dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění) – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.