Odchod do řádného důchodu mám 12. 12. 2026. Dne 2. 8. 2023 jsem podala Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Otázka:

Vážený pane Maříku, obracím se na Vás s prosbou o radu. Jsem narozená 12.4.1963 a mám 2 děti. Odchod do řádného důchodu mám 12.12.2026. Dne 2.8.2023 jsem podala Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění,tj.do 2.2. 2024 bych měla podat žádost o předčasný důchod tak, abych si zajistila posuzování za starých podmínek, tj. 30.9.2023důchod s odloženou výplatou. 30.10.2023 jsem dostala výpověď. Od 1.11.2023 jsem v ochranné době na nemocenské, nemocenská stále trvá, pak 11 měsíců ÚP /vím, že ÚP si již nic neumazávám/. Do předčasného důchodu bych chtěla jít o 1,5 roku dříve. Chtěla bych poradit co je pro mě lepší, zda předčasný důchod za starých podmínek nebo za nových. Vím ,že tam hraje roli i rozhodnutí ÚS, na které se stále čeká.( Pokud by ÚS nerozhodl kladně, mohla bych po obdržení rozhodnutí o před. důchodu bez výplaty do 30 dnů udělat zpětvzetí žádosti).Předem Vám děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odchod do řádného důchodu mám 12. 12. 2026. Dne 2. 8. 2023 jsem podala Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

V tomto případě, pokud již nevykonáváte, ani nebudete vykonávat, výdělečnou činnost, bych postup s odloženou výplatou nevolil. V případě odložené výplaty by vám ČSSZ správně neměla odečíst krácení a zhodnotit další dobu pojištění ani za dobu trvání nemoci po skončení pojistného poměru (i když vím, že se tak občas děje). Pokud vám pojistný poměr skončil na konci října 2023, zůstane vám krácení 15,9 %.

Když si necháte přiznat důchod až v roce 2025 (cca rok a půl před důchodovým věkem), dostanete se na krácení 9 % (6x 1,5 %). Navíc získáte výpočet roku 2025, který bude „jistě“ lepší než výpočet roku 2023. Naproti tomu můžete mít nižší valorizaci v lednu 2026, ale jsem přesvědčen, že výhody (nižší krácení, lepší výpočet) toto lehce přebijí. Je to trochu vaření z vody, ale z toho co vím, bych postupoval takto.