Zvýšení invalidního důchodu a přeplatek na nemocenském

Otázka:

Dobrý den,pobírám ID 1 st. a nyní se můj zdr.stav natolik zhoršil,že jsem požádala o zvýšení na st.3.Jsem v neschopnosti od března 2018 a stále trvá. St.3 mi bude pravděpodobně přiznán a tudíž přepočítána částka k výplatě.Zároveň mi v únoru skončí prac.poměr na dobu určitou.Je možné požádat,aby mi vyšší stupeň přiznali až od data 1.3.2019 ? Jde mi o to,aby nebyl přiznán zpětně a aby tak nevznikl přeplatek nemocenské,která je podstatně vyšší,než bude rozdíl částky po přepočítání a musela bych ji splácet.To bych ovšem živořila,ID nebude vysoký.Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu a přeplatek na nemocenském

O datu změny stupně invalidity rozhoduje posudkový lékař na základě doložené zdravotnické dokumentace. Sama si ho určovat nemůžete.

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nemůže pobírat nemocenské po skončení pracovního poměru (tzv. v ochranné lhůtě). Nemocenské náleží nejdéle 30 dní ode dne jednání na lékařské posudkové službě (LPS). V době trvání pracovního poměru podpůrčí doba činí 70 dní (tj. doba, po kterou lze nemocenské pobírat) + 14 dní náhrady mzdy od zaměstnavatele.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě zpětného zvýšení na invalidní důchod pro invaliditu III stupně vám nemocenské bude náležet nejpozději do 28. 2. 2019 (nepřipadne-li 30. den ode dne jednání na LPS na dřívější datum). Přede dnem ukončení nemocenského byste mola po dobu 70 dní pobírat jak invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, tak i nemocenské. Pokud by však datum změny stupně invalidity zasahovalo více než 70 dní do minulosti, vznikl by přeplatek na nemocenském (od 71. dne dozadu a dále), který by byl zúčtován s doplatkem důchodu (doplatek by byl o tuto částku nižší).

Např.: Pokud by vám byl invalidní důchod zvýšen na III. stupeň dne 25. 1. 2019 (datum jednání na LPS), bude dočasná pracovní neschopnost ukončena 24. 2. 2019 (plus 30 dní). Po dobu od 17. 12. 2018 do 24. 2. 2019 (70 dní) je možné současně pobírat invalidní důchod pro invaliditu III. stupně i nemocenské. Pokud by datum změny stupně invalidity spadalo před 17. 12. 2018, za dobu před tímto datem vznikne přeplatek na nemocenském.