Zpětné uznání invalidity a dodatečné daňové přiznání

Otázka:

Dobrý den, dnes mi posudkový lékař stanovil invalidní důchod 2. stupně. Nechám si zkrátit pracovní dobu, takže budu mít o 7 tisíc nižší mzdu a tím pádem se sníží i důchodové pojištění. Do starobního důchodu mám necelé 4 roky. Sníží mi to starobní důchod? Dále mně zajímá, zda když je za invalidní důchodce plátcem zdravotního pojištění stát, zda se mi bude strhávat i nadále zdravotní pojištění. A protože mi důchod byl přiznán zpětně od října 2018, zajímá mě, zda si mohu podat dodatečné daňové přiznání na slevu na dani na invalidního důchodce. V případě, že se invalidním důchodcům nestrhává ze mzdy zdravotní pojištění, zda si mohu požádat VZP o jeho vrácení za dobu od října do března, kdy mi již bylo sraženo.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné uznání invalidity a dodatečné daňové přiznání

Podrobný popis výpočtu starobního důchodu při předešlém pobírání invalidního důchodu naleznete v tomto článku. Nižší výdělek po přiznání invalidního důchodu starobní důchod nijak neovlivní (výpočet nezhorší).

Státním pojištěncem ve vztahu ke zdravotnímu pojištění sice jste, ale ze zaměstnání bude pojištění odváděno ve stejné výši. Vše vysvětluji zde. Žádné vracení zdravotního pojištění tedy není možné.

Slevu na dani je možné uplatňovat v případě přiznání (pobírání) invalidního důchodu. Vy jste byl pouze uznán invalidním. O přiznání invalidního důchodu rozhodne ČSSZ do cca dvou měsíců a o výsledku řízení vás bude informovat zaslaným rozhodnutím. Slevu je možné uplatnit až od měsíce, na jehož začátku budete invalidní důchod pobírat. Vše je pěkně popsáno na serveru podnikatel.cz.