Zpětné doplacení studia a zvýšení invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku. Prosím o posouzení možnosti navýšení invalidního důchodu doplacením pojistného za dobu studia v r. 2009, přesahujícího šest let po osmnáctém roce věku.
Příbuzné, narozené 28.3.1985, byl k 13.12.2016 přiznán ID prvního stupně ve výši 3490 Kč. Základní výměra byla 2440 Kč, proc. výměra 18% z VPZ = OVZ 5833 Kč činila 1050 Kč. ID prvního stupně pak byl byl počátkem r. 2018 změněn na ID třetího stupně (ten pobírá dosud, nyní po valorizacích je to 7600 Kč). Dle OLDP byl důchod k datu přiznání vypočten z následujícíh údajů:
DOBY POJIŠTĚNÍ
Součet dob pojištění do 27.7.2053: 13974 dnů = 38 r. a 104 dnů
Po snížení „ndp“ na 80 %: 13402 dnů = 36 r. a 262 dnů
Doba pojištění bez náhr. dob do nároku: 944 dnů = 2 r. a 214 dnů
Dopočtená doba v délce 13376 dnů byla dle § 41 odst. 5 ZDP snížena v poměru 3807 dnů / 5009 dnů na započtených 10167 dnů
VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD
Období : 2004 – 2015 (4383 dnů)
Počet VLD: 2256 dnů (zbývá 2127 dnů)
Úhrn RVZ: 407867 Kč (z let 2010 – 2015)
OVZ = VPZ: 5833 Kč
Podle aktuálního IOLDP má ČSSZ ve své evidenci nad šestiletý rozsah studia, zhodnoceného ve výpočtu jako “ndp“, ještě nezhodnocených 66 dnů studia za období 28.3.2009 až 1.6.2009 (dokončení bakalářského studia), a dále 175 dnů za období 10.7.2009 až 31.12.2009 (část prvního ročníku magisterského studia). V r. 2009 se tak jedná o 241 dnů v 10 měsících, které již má ČSSZ ve své evidenci a které jsou nad rámec prvních šesti let studia po osmnáctém roce věku. Ty patrně lze bez velkých problémů doplatit formou dobrovolného DP. (Studium pokračovalo až do 25.5.2011. Tuto dobu, použitelnou pro doplacení “někdy v budoucnu“, však bude nutno při podání přihlášky k DP doložit, jelikož již není ČSSZ evidována.)
Příbuzná má aktuálně k dispozici pro doplacení cca 100 tis. Kč, a zvažuje, že by (s cílem zvýšení důchodu) za uvedených 241 dnů v 10 měsících roku 2009 doplatila pojistné 10 x 10000 Kč, a to najednou, jedinou splátkou za 10 měsíců, a následně požádala o přepočet důchodu. VZ by tedy nebyl minimální, ale “určený“, a to cca 35714 Kč měsíčně (v hodnotě r. 2021), tj. celkem 357140 Kč, je takový postup možný, nebo je vhodný jiný?
Předpokládá, že devalorizovaný VZ za r. 2009 (násobený koef. nárůstu pro rok přiznání důchodu) by se při přepočtu důchodu přičetl k Úhrnu RVZ 407867 Kč (viz výše), a ze součtu by byl nově vypočítán OVZ a VPZ. Je tento předpoklad správný?
Dále předpokládá, že by se prodloužila uznaná doba pojištění, a to jak doba skutečně doplacená (původních 944+241 doplacených = 1185 dnů ) tak doba dopočtená (13376 x (3807+241) / 5009) na cca 10809 dnů, patrně celkem o tři roky, na 39 celých roků? Je i tento předpoklad správný?
Jaký by po přepočtu a valorizacích asi byl nový ID třetího stupně? (Náš odhad je nad 10 tis. Kč.) Je nám jasné, že by náležel nikoli zpětně, ale až od data doplacení 🙂 Je popsaný postup možný, nebo je nějaká část popsané úvahy chybná? Děkuji a Váš čas a za posouzení.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné doplacení studia a zvýšení invalidního důchodu

Dobu studia z vámi uváděného období je skutečně možné zpětně kdykoliv doplatit.

Postup s doplacením vyšší částkou v jednom roce možný je, ale volil bych spíše variantu, kdy by se doplatilo co nejdelší možné období, aby bylo získáno co nejvíce dopočtené doby a zároveň, aby se co nejvíce snížilo krácení dopočtené doby. Vyměřovací základ z dobrovolného důchodového pojištění by se po devalorizaci při početl k již získaným vyměřovacím základům, které byly zhodnoceny v původním výpočtu. Vzhledem k provedení devalorizace je celkem jedno, zda se doplatí rok 2009, 2010 nebo 2011 (v úhrnu vyměřovacích základů bude výsledek zhruba stejný), ale důležité je získání další doby (vč. dopočtené).

Kdyby se doplatilo všechno možné studium (751 dní), tak je díky další získané době pojištění a delší dopočtené době získáno 45 let pojištění. I kdyby se nezměnil výpočtový základ (který se ale doplacením zvýší), vyšla by v roce 2016 procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně 1 313 Kč. Po valorizacích a zvýšení na III. stupeň mi vychází důchod něco před 8 500 Kč. Výsledek by byl lepší díky započtení dalších vyměřovacích základů, ale nemyslím si, že by byste se dostali přes 10 000 Kč. Vše by ale bylo vhodné pořádně propočítat.