Zjistila jsem, že jeden z mých synů má jinou výši sirotčího důchodu. Jak je to možné?

Otázka:

Byly nám doručeny dopisy ohledně valorizace důchodů a zjistila jsem, že jeden z mých synů má jinou výši sirotčího důchodu. Jak je to možné, když mají důchod vypočítaný z údajů stejného otce, který zemřel?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zjistila jsem, že jeden z mých synů má jinou výši sirotčího důchodu. Jak je to možné?

Toto může nastat v situaci, kdy byl sirotčí důchod v minulosti odejmut (protože dítě přestalo být nezaopatřeným např. pro ukončení studia) a znovu přiznán (po začátku nového studia). Pokud v období bez pobírání sirotčího důchodu proběhla valorizace, procentní výměra takového důchodu nebyla o tuto valorizaci zvýšena a opětovně přiznaný důchod bude nižší než ten, který byl přiznán nepřetržitě – § 53 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb..