Získají více peněz ti důchodci, kteří mají pozdější datum splatnosti?

Otázka:

Dohadujeme se s manželem ohledně valorizačního doplatku od 01.01.2022, zda důchodci se stejně velkým důchodem dostanou stejně peněz. On mě přesvědčuje, že pokud bude důchodci se splatností důchodu k 02.01. doplacen valorizační rozdíl za 1 den, tzn. dostane např. o 30 Kč více. V daném kalendářním roce mu tedy bude vyplaceno 12 důchodů plus 30 Kč. Zatímco ten, který má splatnost důchodu 24.01., dostane navíc valorizační rozdíl za 23 dnů, tj. 23 x 30 = 690 Kč. To znamená v rámci daného kalendářního roku dostane 12 důchodů plus 690 Kč, tzn. celkem o 660 Kč víc. A tyto rozdíly budou vznikat i každý další rok. Z toho manžel odvozuje, že daná úprava je nespravedlivá a že více peněz získají ti, co mají nejpozdější splatnost důchodu. Bohužel nedokážu mu to vyvrátit, i když sama jsem snad pochopila, proč se k této úpravě nyní přistoupilo. Nemůžete prosím uvést nějaký příklad – třeba propočet za více let, z kterého by vyplynulo, že tento systém je v pořádku a nikdo nebude škodný ? Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Získají více peněz ti důchodci, kteří mají pozdější datum splatnosti?

Váš manžel má pravdu a doplatek valorizace popisuje správně.

Např. u důchodu vypláceného v roce 2021 v částce 16 000 Kč, bude valorizace od ledna 2022 činit 812 Kč. Pokud budeme mít dva důchodce – jednoho, který má splatnost 2. dne v měsíci a druhého, který bude mít splatnost 24. dne v měsíci, obdrží první doplatek valorizace za jeden den v částce 27 Kč (812 / 30,4167 x 1) a druhý obdrží doplatek za 23 dní v částce 615 Kč (812 / 30,4167 x 23).

30,4167 je konstanta, která vyjadřuje průměrný počet dní v měsíci (365 / 12).

Že je tato úprava nespravedlivá a naprosto nesmyslná je pravda. Takto to dopadá, když desítky let fungující způsob valorizace, který byl i podpořen judikáty Ústavního soudu, rozbijí diletanti pomocí poslaneckých pozměňovacích návrhů.

Ústavní soud k tomu v minulosti uvedl:

ČSSZ zcela důvodně poukazuje na to, že kdyby poživatelé důchodu dostávali doplatky nebo jiné navýšení výše důchodu jak naznačuje navrhovatelka, logicky by tím byli znevýhodněni ti oprávnění, kteří by je nedostávali, anebo dostávali v menší výši než jiní. Zjednodušeně řečeno systém, kde každý důchodce dostane při stejné výši důchodu valorizováno stejně, by se změnil v systém, kdy každý dostane jinou částku (a může si tak reálně pořídit jiné množství zboží a služeb) dle data splatnosti, které přitom sama navrhovatelka považuje za stanovované svévolně. Představu navrhovatelky, že by tento nový systém byl spravedlivější než ten současný, nelze než označit za bizarní.