Zhorším si prací při invalidním důchodu výpočet starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala na posuzování doby, kdy je pobírán důchod pro invaliditu III.stupně a zároveň souběžně existuje vyměřovací základ. Mám možnost pracovat v pracovním poměru na úvazek 5hod/týdně (1hod denně), ale mám obavy, zda po odejmutí invalidního důchodu (stále věřím, že se uzdravím) a při výpočtu event. starobního důchodu mi tato doba pojištění, kdy výdělek bude samozřejmě velice nízký, neovlivní negativně výši důchodu. Pokud bych nepracovala vůbec, tak se mi celá doba pobírání invalidního důchodu III. stupně bude považovat za dobu vyloučenou, což je výhodnější. Z tohoto důvodu mám obavy nabízenou práci přijmout. Děkuji za odpověď!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zhorším si prací při invalidním důchodu výpočet starobního důchodu?

Podrobný popis výpočtu starobního důchodu při předešlém pobírání invalidního důchodu naleznete v tomto článku.

Starobní důchod vám bude počítán dvěma způsoby. Klasicky a tzv. STOP OVZ výpočtem (vysvětlen v článku výše) a důchod vám bude přiznán v pro vás výhodnější variantě. U STOP OVZ výpočtu již vyměřovací základy a vyloučené doby získané po přiznání invalidního důchodu nehrají roli. Tento druh výpočtu navíc vychází většinou lepší než klasický výpočet.

Získané vyměřovací základy by měly vliv na klasický výpočet, ale protože budete mít v souběhu i vyloučenou dobu (z titulu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně), můžete při sepisování žádosti o důchod požádat o vyloučení těchto nízkých výdělků (namísto nich se využije vyloučená doba) – § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb. Nicméně jak píši výše, stejně to pravděpodobně nebude důležité, protože lépe vyjde STOP OVZ výpočet.

Výpočet starobního důchodu ovlivňují i získané doby pojištění, a zatímco náhradní doba pojištění pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se hodnotí pouze z 80 %, běžná doba pojištění na 100 %. Další doba pojištění může mít pozitivní vliv na výši důchodu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že si zaměstnáním na zkrácený úvazek výpočet starobního důchodu nezhoršíte.