Započítává se doba práce nad nárok do celkové doby pojištění?

Otázka:

Vážený pane, započítává se doba práce “nad nárok” do celkové doby pojištění nebo se celková doba pojištění počítá jen do data nároku na důchod? Děkuji a zdravím,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Započítává se doba práce nad nárok do celkové doby pojištění?

Práci nad nárok se v obecné rovině věnuji zde.

K celkové době získané do nároku se doba pojištění získaná po nároku připočte pouze v takovém rozsahu, aby byl získán další rok doby pojištění. Vzhledem k tomu, že prací nad nárok získá žadatel za každých 90 dní této činnosti 1,5 % výpočtového základu navíc, což je stejná hodnota jako za každý celý rok doby pojištění do nároku (za 365 dní se také získá 1,5 % výpočtového základu), lze další celý rok doby pojištění získat nejpozději 89. den po vzniku nároku na důchod. 90. dnem totiž žadatel získá stejných 1,5 %. Pokud je dobou pojištění získanou po nároku na starobní důchod získáno 90 dní, není možné stejných 90 dní použít pro získání celého roku pojištění (tj. hodnotit dobu dvakrát).

V příkladu je výše uvedené vysvětleno zde (vč. zákonných ustanovení).