Zamítnutý sirotčí důchod: Má cenu podávat námitku a půjde odstranit tvrdost zákona?

Otázka:

Dobrý den, žádal jsem o sirotčí důchod ale byl mi zamítnut jelikož doba pojištění za posledních 20 let byla 1 rok a 203 dní takže chybí už „jen“ 162 dní. Má cenu podávat námitku a půjde odstranit tvrdost zákona v tomto případě? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zamítnutý sirotčí důchod: Má cenu podávat námitku a půjde odstranit tvrdost zákona?

Pokud byly zhodnoceny všechny doby zaměstnání (pojištění), které zemřelý získal, pak bude případná námitka zamítnuta a původní rozhodnutí potvrzeno. Námitkou lze „opravit“ chyby v rozhodnutí, ale ne situaci, kdy je postupováno podle zákona.

O odstranění tvrdosti zákona rozhoduje paní ministryně práce a sociálních věcí. Tímto způsobem lze odstranit jakoukoliv „tvrdost“, která se vyskytne v důchodové oblasti. Zda by tomu tak bylo v i tomto případě, je na rozhodnutí paní ministryně.