Obnova vdovského důchodu a odstranění tvrdosti zákona

Otázka:

Budu pobírat vdovský důchod pouze 1 rok, protože jsem narozena 14.6.1959 a manžel zemřel 23.2.2016 na rakovinu. Prý mě mine pobírání vdovského důchodu o 4 měsíce. Mohu požádat o odstranění tvrdosti zákona? Jak to mám napsat?

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu a odstranění tvrdosti zákona

Odstraňovat tvrdosti zákona, což je právo svěřené ministryni práce a sociálních věcí, je institut, který má odstraňovat tvrdost zákona, který musí být napsán obecně a není možnost v něm myslet na všechny případy. Ve vaší situaci však vyloženou tvrdost zákona nevidím – vy podle všeho nesplňujte zákonem stanovené podmínky, které jsou poměrně jasně dané a to o celé 4 měsíce. Jiná situace by mohla být, kdyby se jednalo “o pár dní”.

Nicméně o odstranění zákona můžete pochopitelně požádat. Žádost nemá žádnou předepsanou formu. Měla byste v ní popsat svoji situaci a to, v čem spatřujete tvrdost zákona o důchodovém pojištění.