Zajistím si obnovu vdovského důchodu odchodem do předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se týče obnovení vdovského důchodu. Vdovský důchod budu pobírat do ledna 2016, do důchodu bych měla jít v listopadu 2019. Vím, že nesplňuji stanovenou dobu dvou let, ale pokud bych šla do důchodu předčasně, tak bych mohla jít v roce 2018. Mohla bych o zpětný důchod zažádat, pokud bych šla do důchodu dříve a tím splnila nastoupení do starobního důchodu do dvou let po odebrání vdovského důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zajistím si obnovu vdovského důchodu odchodem do předčasného důchodu?

Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 50 mimo jiné uvádí:

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Jak vidíte, zákon neříká, že pro splnění podmínky opětovného přiznání vdovského důchodu vám má být přiznán (předčasný) starobní důchod, ale vyžaduje dosažení důchodového věku nebo věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk stanovený pro muže narozeného ve stejný den jako vy. Odchodem do předčasného důchodu si tedy nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nezařídíte (váš důchodový věk zůstává stále stejný). Pokud mi napíšete vaše přesné datum narození, přesné datum úmrtí manžela a počet vámi vychovaných dětí, mohu ověřit, zda vám nárok skutečně nevznikne.

Otázka doplněna:

Děkuji za překvapivě rychlou odpověď. Narodila jsem se 17. 9. 1959, manžel zemřel 9. 12. 2013. Nejmladší syn ještě studuje, ale 3. 2. 2016 mu bude 26 let, tudíž nám bude důchod vdovský i sirotčí odebrán. Vychovala jsem 3 děti. Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Věkovou podmínku bohužel skutečně nesplníte – svého důchodového věku dosáhnete 17. 11. 2019 a věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození dosáhnete 17. 9. 2019. Obě tyto data nastanou za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu a z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne.