Obnova vdovského důchodu důchodu. Žena narozená 1959, muž zemřel 2015

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se informovat o vdovském důchodu pro maminku po tatínkovi, který před měsícem zemřel. Maminka je narozená v únoru 1959, má 2 děti / tatínek narozen v listopadu 1952. Teď bude mít maminka nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku, můžete prosím prověřit, jestli by mohla mít nárok na vdovský důchod i nadále? Maminka bydlí ve společně domácnosti s babičkou (se svoji maminkou) – mohla by pobírat příspěvek na péči o osobu blízkou? Pokud ano, za jakých přesně podmínek?

Předem moc děkuji za Váši odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu důchodu. Žena narozená 1959, muž zemřel 2015

Za jakých podmínek vzniká nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, máme popsáno v tomto článku.

Pokud by vaše maminka měla nárok na vdovský důchod pouze po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z důvodu zákonem stanového věku by jí nevznikl. Vaše maminka musí do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod buď dosáhnout svého důchodového věku (září 2020) nebo věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození (leden 2019). Obě tyto data nastanou za více než dva roky od zastavení vdovského důchodu (pokud bude vyplácen pouze jeden rok), takže nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z tohoto důvodu nevznikne. Je tu však jedno ale:

Jedno z podmínek pro opětovné přiznání vdovského důchodu je i, že vdova pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Opět je třeba, aby tato podmínka byla splněna nejpozději do dvou od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Po dobu péče za splnění výše uvedených podmínek, by vaše maminka pobírala i vdovský důchod, a pokud by péče a výplata vdovského důchodu trvala alespoň do ledna 2017, měla by nárok na obnovu vdovského důchodu v lednu 2019, protože by splnila podmínku uvedenou v předchozím odstavci.

Podmínky příspěvku na péči nejsou agendou, kterou bych se zabýval. Obraťte se na příslušnou pobočku úřadu práce.