Žádal jsem o zvýšení invalidního důchodu a v námitce mi invaliditu oduznali

Otázka:

Dobrý den, v lednu jsem podával žádost o zvýšení stupně ID pro zhoršení zdravotního stavu další diagnozou, v únoru mi přišlo rozhodnutí o zamítnutí žádnosti. Podal jsem námitku, na základě které mi v posudku změnili diagnozu a snížili pokles pracovní shopnosti na 30%, čili mi sebrali ID. V rozhodnutí o námitkách (červen) se ale píše, že námitky nebyly přijaty a potvrzuje se rozhodnutí z února a to na ID 1. stupně. Tento týden jsem obdržel další rozhodnutí, podle kterého mi je odebraný nárok na ID, podle květnového posudku z řízení o námitkách. je takovýto postup možný? CSSZ v rozhodnutí odsouhlasí stanovisko únorového posudku a v zápětí zašle rohzhodnutí podle z května. Posloupnost rozhodnutí tedy neodpovídá jednotlivým posudkům. Můžu podat námitku proti srpnovému rozhodnutí, že CSSZ nerespektuje červnové rozhodnutí v řízení o námitkách?
děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádal jsem o zvýšení invalidního důchodu a v námitce mi invaliditu oduznali

Takový postup je nejen možná, ale i nutný a správný. Při žádosti o změnu výše invalidního důchodu, kdy uvádíte zhoršení zdravotního stavu, není možné (ani v rámci námitkového řízení) důchod snížit nebo odebrat. Pokud se při posouzení zjistí, že výsledkem je snížení nebo oduznání invalidity, musí ČSSZ zahájit nové řízení z moci úřední a až v rámci toho důchod snížit nebo odejmout.

Námitku proti novému rozhodnutí podat můžete (měl byste o ní být poučen v závěru rozhodnutí), ale tímto nemá smysl argumentovat. Rozhodující je pouze zdravotní stav a to zda odpovídá invaliditě. Na to se zaměřte.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

Děkuji za rychlou reakci. Problém vidím v tom, že CSSZ se mnou nezačala nové řízení. V obdržené rozhodnutí o námitkách jsem informovaný, že je platné rozhodnutí přisuzující mi ID 1.
Tento týden jsem obdržel rozhodnutí z řízení, o kterém jsem nebyl informovaný, že bylo započato.
Je prosím toto běžný proces?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, je to postup v souladu s ust. § 85a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., podle kterého ČSSZ zahájení řízení z moci úřední nemusí oznamovat.