Začala jsem pečovat o tchána. Mohu požádat o opětovnou výplatu vdovského důchodu?

Otázka:

narodila jsem se 25.5.1963, manžel zemřel 5.10.2017 a pobíral starobní důchod, vdovský důchod jsem pobírala 1 rok, nyní jsem začala pečovat o otce manžela ve II. stupni bezmocnosti, mohu požádat o opětovnou výplatu vdovského důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Začala jsem pečovat o tchána. Mohu požádat o opětovnou výplatu vdovského důchodu?

Ano, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu mít budete, ale pouze za předpokladu, že s tchánem vedete společnou domácnost, což je další podmínka daná zákonem – § 50 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.