Péče o rodiče a nárok na obnovu vdovského důchodu

Otázka:

Dobrý den, jsem narozena v březnu. 1961, můj manžel zemřel v červenci 2010, vdovský důchod jsem pobírala do 26let věku našeho syna tedy do června 2016. Nyní vážně onemocněla moje matka, bude potřebovat celedenní péči a já se chci stát pečující osobu, předpokládám, že jí bude přiznán ll.stupeň příspěvku na péči. Mohu zažádat o obnovení vdovského důchodu? Bude mi obnoven a jak dlouho ho budu pobírat? Bude nyní věková podmínka počítána podle současného zákona – splnit do dvou let nebo podle zákona platného v době úmrtí manžela? Mohu o maminku pečovat i v domácnosti bratra(výtah, přizpůsobená koupelna) nebo péče musí probíhat jen v domácnosti maminkyj, abych měla popř. nárok na obnovení vdovského důchodu? Bratr vzhledem ke svému zaměstnání celodenně pečovat nemůže. Děkuji za odpověď, Prozatím jsem se nikde jednoznačné odpovědi nedopátrala.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o rodiče a nárok na obnovu vdovského důchodu

Jaké podmínky je třeba splnit pro opětovné přiznání vdovského důchodu, vysvětluji v tomto článku. Vzhledem k úmrtí manžela pro vás nyní platí, že podmínky pro opětovné přiznání můžete splnit do pěti let od jeho odejmutí (tj. do června 2021). Pokud si nyní necháte vdovský důchod opětovně přiznat a následně dojde k jeho odebrání, budete  muset pro jeho obnovu některou z podmínek splnit už do dvou let (už ne do pěti let) od odejmutí vdovského důchodu.

Aby vám péče o rodiče s alespoň druhým stupněm závislosti stačila k opětovnému přiznání vdovského důchodu, musí být také splněna podmínka vedení společné domácnosti. Tj. musíte žít spolu a společně se podílet na nákladech – § 24 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Zda půjde o dům/byt váš, vaší maminky nebo bratra, není podstatné. Každý může vézt pouze jednu společnou domácnost.

Vdovský důchod vám bude náležet v průběhu vaší péče o maminku. Následně podle toho, zda budete splňovat jinou z podmínek uvedených ve výše odkazovaném článku.