16 let jsem byl v USA. Mám nárok na český starobní důchod?

Otázka:

Je mi 58 let, od 42 let jsem ale v USA. Pristi rok se vracim do CR. Mam nejaky narok na duchod? Chbi mi pravdepodobne odpracovat 8 let. Muzu si je doplatit?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

16 let jsem byl v USA. Mám nárok na český starobní důchod?

Mezi Českou republikou a USA je uzavřená oboustranná smlouva o sociálním zabezpečení. Pro vás to znamená, že pro vznik nároku na starobní důchod se bude přihlížet k dobách zaměstnání vykonávaným v USA. Pokud vám vznikne nárok na starobní důchod (s přihlédnutím k době v USA), bude vám starobní důchod spočítán za roky pojištěné v České republice.

Kolik let doby pojištění musíte získat pro vznik nároku na starobní důchod zjistíte z tohoto článku (jak uvádím výše, bude se přihlížet i k dobám v USA).

Doplácení pojištění je v ČR možné pouze v rozsahu popsaném v článku o dobrovolném důchodovém pojištění.

Až si budete žádat o důchod z USA, přihlédne stejně tak USA k době pojištění v ČR (opět pro vznik nároku) a spočítá vám důchod za dobu pojištění získanou v USA.