Z jakých výdělků se bude počítat důchod přiznaný v roce 2024?

Otázka:

Dobrý den,
datum odchosu do důchodu mám 26.5.2024. Důchod se bue počítat z výdělků za posledních 30let (za roky 1994 až 2023) nebo za všechny roky od 1986?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakých výdělků se bude počítat důchod přiznaný v roce 2024?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. Pokud se do té doby nezmění právní úprava, budou při výpočtu důchodu přiznaného v roce 2024 hodnoceny všechny vyměřovací základy z let 1986 až 2023.