Jaký je můj odhad, jaký bude výpočet roku 2024?

Otázka:

Dobrý den, prosím Vás, podle jakého předpisu a jakých kritérií /ukazatelů/ a za jaké období se stanovuje vždy v září úprava pro výpočet nových důchodů na následující rok ?…a jaký je Váš odhad, jak to bude na rok 2024. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký je můj odhad, jaký bude výpočet roku 2024?

Nové údaje potřebné pro výpočet důchodu v novém roce se v souladu s ust. § 17 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. stanoví podle růstu mezd mezi v prvními pololetími let, které výpočet předchází (mezi lety 2022 a 2023 pro výpočet roku 2024). Celý výpočet je poměrně složitý a laikovi by podrobné vysvětlení stejně nic nepřineslo.

Z předběžných údajů, které zveřejnilo MPSV, a z nich vycházejících výpočtů mi vychází, že výpočet roku 2024 bude zřejmě výrazně výhodnější než výpočet roku 2023 (i přes mimořádnou valorizaci). Zřejmě bude platit, že u nižších důchodů nebude rozdíl tak významný, jako u důchodů vyšších. Je ale třeba počítat se zhoršením podmínek u předčasných důchodů, které jsou v plánu.