Bude se důchodu přiznaného k 4. 1. 2018 týkat valorizace?

Otázka:

Dobrý večer, prosím o radu. Můj nárok na starobní důchod je 4.4.2018. Vzhledem ke zdravotnímu stavu, bych chtěla odejít o tři měsíce dříve, tj. ke 4.1.2018. Důchod mi bude krácen o O,9 procent, pracuji od roku l974, bude mi při výpočtu započítán i celý rok 2017 a bude se na něj vztahovat valorizace?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se důchodu přiznaného k 4. 1. 2018 týkat valorizace?

Při výpočtu důchodu se hodnotí získané doby pojištění a vyměřovací základy (výdělky) z rozhodného období, tj. od roku 1986 do roku 2017 (v případě důchodu přiznaného v roce 2018). Z výdělků se počítá průměr v současné hodnotě peněz a započtení dalších výdělků nemusí nic znamenat, protože v roce 2018 se budou sice započítávat další výdělky, ale budou rozpočítány do delšího období.

Valorizace se týká pouze důchodů přiznaných do konce předešlého roku. Výpočet důchodu v roce 2018 je však výhodnější, než u důchodu přiznaného v roce 2017 a zvalorizovaného.