Jak je to s výpočtem důchodu, pokud je člověk veden posledních 5 let na pracovním úřadu?

Otázka:

Jak je to s výpočtem důchodu, pokud je člověk veden posledních 5 let na pracovním úřadu?

Odpověď:

Jak je to s výpočtem důchodu, pokud je člověk veden posledních 5 let na pracovním úřadu?

Výpočet starobního důchodu takové osoby bude prováděn naprosto stejně, jako u kohokoliv jiného, tj. z výdělků získaných od r. 1986 a ze získaných dob pojištění. Evidence na úřadu práce se hodnotí pouze v rozsahu popsaném v článku úřad práce a důchod. Nad dobu uvedenou v tomto článku se evidence na úřadu práce nehodnotí do doby pojištění, ani jako vyloučená doba. Takto dlouhá evidence tedy zhorší výpočet starobního důchodu, neboť zapříčiní získání kratší doby pojištění a také způsobí rozmělnění výdělků (sníží průměr) získaných v ostatních dobách.