Datum začátku výplaty PD si mohu určit sám nebo jej určí ČSSZ? Na jak dlouhou dobu lze tuto výplatu PD odložit?

Otázka:

Dobrý den,
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Jsem muž nar.17.4.1962 a uvažuji o předčesném důchodu. Vede mě k tomu fakt, že již od roku 2006 pracuji za stejný plat 🙁 a jen díky tomu, že od roku 1981 – 2005 jsem měl nadprůměrné výdělky mám obavy, že současnými příjmy se mi bude ještě 4 roky OVZ snižovat.
Ve Vaších odpovědích na dotazy mě zaujala Vaše odpověď, že je možné využit dvě a pravděpodobně i tři valorizace v roce 2022 s odložením výplaty na následující rok s tím, že bych i nadále byl zaměstnán u současného zaměstnavatele.
Musí se při takovéto žádosti určit termín počáteční výplaty PD v roce 2023?
Mám spočítáno, že 17.11.2022 budu mít dobu pojištění 45 let a rád bych ještě pracoval co nejdéle u zaměstnavatele. Datum začátku výplaty PD si mohu určit sám nebo jej určí ČSSZ? Na jak dlouhou dobu lze tuto výplatu PD odložit?
Děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Datum začátku výplaty PD si mohu určit sám nebo jej určí ČSSZ? Na jak dlouhou dobu lze tuto výplatu PD odložit?

Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje „nárok na důchod“ a „nárok na výplatu důchodu“. Je tedy možné přiznat důchod k určitému datu a za podmínek účinných k tomuto datu, ale výplata může náležet od data jiného. V žádosti o důchod je možné datum přiznání výplaty důchodu (odlišné od data přiznání důchodu) určit, pokud není vzdálené více než cca čtyři měsíce. Pokud by mělo jít o delší období, je možné požádat o přiznání důchodu „bez výplaty“ a o uvolnění výplaty a úpravu starobního důchodu je poté možné samostatně požádat. Není stanoven žádný limit – uvolnění výplaty je na vašem rozhodnutí.

Nemusí se tedy jednat o uvolnění výplaty v roce 2023, ale můžete o něj požádat až později. Zde ale nastává problém v tom, že nikdo nezná výpočet důchodu v roce 2024 a srovnání výpočtů mezi lety 2022 a 2024 (příp. později) nebude možné provést ani na podzim 2022, kdy už bude možné srovnat výpočet let 2022 a 2023. Může se tak stát, že si žádostí o důchod v roce 2022 „zafixujete“ letošní podmínky, ale výpočet roku 2024 bude výhodnější (i přes proběhlé valorizace). Vy už ho ale nebudete moci získat.

Odložená výplata (tzv. výpočtová zamítačka) má smysl, pokud je výpočet jednoho roku lepší než výpočet roku dalšího. Zafixujete si současné podmínky (vč. všech valorizací) a další výdělečnou činností si odmažete krácení předčasného důchodu a získáte další dobu pojištění. Důchod se následně na vaši žádost uvolní a přepočte – podmínky zůstávají stále původní, pouze se zohlední další získaná doba a proběhlé valorizace.