Vyšší datum splatnosti u důchodu vypláceného 2. dne v měsíci

Otázka:

Starobní důchod je mi zasílán do banky. Datum by mělo být 2. v měsíci. Jenže na účtu banky je o tři dny dříve. /Tedy 31. předchozího měsíce.) Potřebovala bych, aby na účet přišel opravdu v tom měsíci, kdy mi má být vyplácen, třeba 3., 4., atd. to je mi jedno. Ale ne v předchozím měsíci. Kam se mám obrátit? Děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyšší datum splatnosti u důchodu vypláceného 2. dne v měsíci

V případě, že poživatel důchodu potřebuje změnit datum splatnosti důchodu, je vaše situace jednou z mála, u které ČSSZ změnu data splatnosti umožňuje a provádí. U splatností 2. a 4. dne v měsíci tedy lze požádat vyšší datum splatnosti. Je třeba se obrátit přímo na ČSSZ, příp. je možné požadavek uplatnit i prostřednictvím vaší OSSZ.