Nikde nemám uveden den vyplácení důchodu

Otázka:

dobrý den, nikde nemám uveden den vyplácení důchodu. ***

(*** redakčně odstraněny osobní údaje tazatelky)

Odpověď:

Nikde nemám uveden den vyplácení důchodu

Datum splatnosti důchodu vám sdělí ČSSZ nebo i na vaší OSSZ. Já samozřejmě tuto informaci nemám.

Není pravda, že datum splatnosti “nemáte nikde uveden”. Pokud důchod dostáváte poštou, je období, na které je důchod vyplácen uvedeno na ústřižku, který dostáváte od pošty. První den tohoto období je den splatnosti. V případě důchodu vypláceného na účet je totožná informace uvedena v informacích pro příjemce.