Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1954, muž zemřel 2000

Otázka:

Manžel narozen 22.3.1951 zemřel ve věku 49 let dne 5.2.2000. Já jsem narozena 27.3.1954 a od roku 2013 jsem v starobním důchodu. Vdovský důchod jsem pobírala 1 rok po manželově úmrtí – mám v současné době nárok na důchod po manželovi? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1954, muž zemřel 2000

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do pěti let od jeho odejmutí (tj. ve vašem případě do šesti let od úmrtí manžela), splnit některou z podmínek popsaných v článku o obnově vdovského důchodu.

Věku 55 let jste dosáhla až 27. 3. 2009, tj. za více než pět let od předchozího odejmutí vdovského důchodu. Tuto podmínku jste tedy nesplnila a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám z tohoto důvodu nevznikl. Nic na tom nezmění ani dosažení důchodového věku a přiznání starobního důchodu.