Výpočet starobního důchodu horníka s rentou a invalidním důchodem

Otázka:

Jak se bude vypočítávat můj starobní důchod? 1966 – 3. 6. 1991 práce. Od 4. 6. 1991 – 3. 8. 1997 invalidní důchod po úrazu s tzv. rentou, od 5. 8. 1997 – 31. 8. 1997 úřad práce, od 1. 9. 1997 –  dosud práce. Spadám do kategorie osob s věkem odchodu do důchodu v 55 letech –  práce v hornictví 18 let v kat. 1 AA. Děkuji.

Chtěl bych doplnit údaje: Od 4. 8. 1997 invalidní důchod 1. st s rentou – dosud, práce na plný úvazek s minimální mzdou – krácenou. Práce v hornictví od 1. 9. 1972 – 3. 6. 1991.

Odpověď:

Výpočet starobního důchodu horníka s rentou a invalidním důchodem

Jakým způsobem se počítá starobní důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu jsem podrobně vysvětloval v této důchodové poradně.

Ve vašem případě tedy bude důchod vypočítán natřikrát:

1. Způsobem uvedeným v odkazu výše z výdělků před přiznáním plného invalidního důchodu v roce 1991.

2. Způsobem uvedeným v odkazu výše z výdělků před přiznáním částečného invalidního důchodu v roce 1997.

3. Klasickým způsobem, kdy se ale k vámi dosaženým výdělkům bude připočítávat také vyplácená náhrada za ztrátu na výdělku (renta).

Z těchto tří výpočtů vám bude přiznán ten pro vás nejvýhodnější. Pro výpočet vašeho důchodu je důležité, že jste nepřestal pracovat a byl jste nadále zaměstnaný, i když za minimální mzdu – vzhledem k výše uvedeným třem způsobům výpočtu se nemusíte obávat, že byste v důsledku práce za minimální mzdu, měl nízký důchod.

Pokud máte ve vámi uváděných letech odpracováno 18 let v I. AA kategorii, skutečně budete mít nárok na starobní důchod v 55 letech. I. kategorie nemá na výpočet důchodu žádný jiný vliv než, že snižuje důchodový věk.