Výpočet invalidního důchodu při 15 letech pojištění

Otázka:

Dobrý den,

porosil bych Vás na odpověď na následující dotazy.

Je mi 38 let a v roce 2014 mi byl diagnostikován lymfom na jehož základě mi byl přiznán invalidní důchod III. stupně. Dnes 15.8. 2017 mi byl změněn tento stupeň na II. Snažil jsem se dopátrat o jakou částku bude snížena výplata tohoto důchodu v novém zařazení a to jsem z vašich článků snad pochopil a jedná se tedy o čásku z (( III. stupně – základní část důchodu 2550,-) x koeficient 0,5) + základní část důchodu 2550,-. Doufám, že dle tohoto vzorce jsem se dovtípil částku, kterou nyní budu pobírat.

Nicméně jsem narazil na zajímavou věc, kterou jsem se dočetl ve Vašem fóru. Jedná se mi o to, že se zmiňujete o základním výpočtu důchodu po jeho prvotním přiznání. Dvě varianty výpočtu a to invalidní důchod z mládí a na základě příjmů za odpracovaná léta, tudíž za období, ve kterém jsem se zúčasnil sociálního pojištění. Přičemž po odpracování 15ti let s odvody do sociálního systému nesmí být důchod nižší než důchod z mládí.

zde je můj první dotaz: Co se vše započítává do důchodového věku?
pokud se započítává i soustavná příprava na prac. život, v mém případě SŠ a ZVS, tak jsem již 15 dosáhl. Vím, že se nezapočítává doma zaměstnání v zahraničí, opět v mém případě v UK 5 let, kde mám prokazatelně formuláře P45 a P60 za všechny roky včetně formuláře tuším E203 nebo E201 a E106 pro potřeby českých úřadů.

druhý dotaz: Pokud jsem dosáhl těchto 15ti let v průběhu vyplácení ID III. stupně a částka byla nižší než ID III. stupně z mládí (v daném roce přiznání), tak jestli je možné zažádat o dorovnání zpětně?

třetí dotaz: Pokud mi vypočítají ID II. stupně z částky, který nebude nebude reflektovat situaci v mém druhém dotazu, jak mám postupovat?

Předem děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu při 15 letech pojištění

Invalidní důchod z mládí je důchod přiznávaný od 18 let věku osobám, které nezískaly žádnou dobu pojištění (protože vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ani nemohly). Vámi popisovaný případ se sice počítá stejně jako invalidní důchod z mládí, ale není to totéž (to jen pro upřesnění).

  1. Důchodový věk je věk, kdy vám při splnění dalších zákonných podmínek vzniká nárok na starobní důchod. Zřejmě máte na mysli, jaká doba pojištění se hodnotí do potřebných 15 let pojištění, kdy může být důchod spočítán vámi uvedeným způsobem – § 42 zákona č. 155/1995 Sb. Do uvedené doby se zjednodušeně řečeno počítá pouze “čistě odpracovaná doba”, tj. doba, která je na osobním listě důchodového pojištění označena jako “zaměstnání” nebo “pojištění”. Základní vojenská služba i studium po roce 1995 toto nesplňuje. Jako zaměstnání by bylo hodnoceno studium do 18 let v době před 1. 1. 1996 a stejně tak i vojna (opět před 1. 1. 1996), pokud by zaměstnání v průběhu ZVS trvalo.
  2. Splnit uvedenou podmínku je nutné ke dni přiznání důchodu. Splnění podmínky později nic neřeší.
  3. Nijak, protože půjde o správný postup.

Výpočet popsaný v článku o ochranném výpočtu invalidního důchodu provádí ČSSZ ze zákona automaticky (je-li na něj nárok) a není nutné o něj zvlášť žádat.