Výpočet invalidního důchodu II. a III. stupně z invalidního důchodu I. stupně

Otázka:

Mám invalidní důchod prvního stupně ve výši 4.995 Kč. Dá se z toho vypočítat, kolik bych měl ve druhém a třetím stupni? Děkuji.

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu II. a III. stupně z invalidního důchodu I. stupně

Podle vašeho předchozího dotazu předpokládám, že invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně máte přiznaný po roce 2009. Pokud byste měl přiznaný částečný invalidní důchod před rokem 2010, následující výpočet by byl jiný.

Výpočet druhého a třetího stupně invalidního důchodu v tomto případě probíhá tak, že od výše důchodu odečtete základní výměru, která je v letoším roce 2.400 Kč, zbytek vynásobíte příslušným koeficientem a opět přičtete základní výměru 2.400 Kč. V případě invalidity II. stupně je dán koeficient 1,5 a v případě invalidity třetího stupně jde o koeficient 3.

Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně:

4.995 – 2400 = 2595
2595 x 1,5 = 3893 (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru)
3893 + 2400 = 6.293 Kč

Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně:

4.995 – 2400 = 2595
2595 x 3 = 7785
7785 + 2400 = 10.175 Kč