Výpočet důchodu OSVČ: Kolik si platit pět let před důchodem?

Otázka:

Dobrý den. Chtěla bych Vás požádat, zda byste mi mohli poradit, jakou částku bych měla platit na důchodovém pojištění (OSVČ), abych měla starobní důchod 15000 Kč? Důchodového věku dosáhnu za 5 let. Děkuji

Odpověď:

Výpočet důchodu OSVČ: Kolik si platit pět let před důchodem?

Na váš dotaz není možné přesně odpovědět. Výpočet důchodu se provádí ze získaných dob pojištění od ukončení povinně školní docházky a ze všech výdělků (vyměřovacích základů) od roku 1986 do roku, který předchází rok přiznání důchodu. Pokud tedy půjdete do starobního důchodu v roce 2021, budou se vám hodnotit všechny výdělky (vyměřovací základy) od roku 1986 do roku 2020. Nejvyšší koeficient a tím pádem i nejvyšší vliv na výpočet důchodu pak mají nejstarší výdělky. Poslední roky pak výpočet důchodu ovlivňují nejméně.

K dnešnímu dni neznáme ani výpočet důchodu pro rok 2017, natož pro rok 2021, ale proveďme si ilustrující příklad:

OSVČ měla v 80. letech “průměrné” výdělky, od začátku 90. let podniká “na minimech”. Do důchodu odchází v roce 2016 při získaných 45 letech pojištění. Vyměřovací základy jsou následující:

Rok Vyměřovací základ
1986 30 000
1987 30 000
1988 30 000
1989 30 000
1990 4 800
1991 4 800
1992 24 000
1993 13 200
1994 13 200
1995 15 000
1996 15 000
1997 16 800
1998 17 700
1999 18 300
2000 18 900
2001 19 800
2002 21 300
2003 22 200
2004 40 416
2005 48 288
2006 56 508
2007 60 420
2008 64 680
2009 70 668
2010 71 136
2011 74 220
2012 75 420
2013 77 652
2014 77 832
2015 79 836

Za těchto podmínek vyjde pojištěnci starobní důchod ve výši 7.423 Kč.

Pokud by všechny parametry výpočtu zůstaly stejné, pouze si v letech 2011 až 2015 OSVČ platila maximální možné pojištění, tj.

2011 1 917 014
2012 1 257 977
2013 1 295 360
2014 1 275 849
2015 1 277 328

Vyšel by starobní důchod 12.899 Kč. Všimněte si jak výrazně se vyměřovací základy zvýšily a v porovnání s tím, jak poměrně málo se zvýšil starobní důchod. Více než pět tisíc korun se sice na první pohled může zdát být vysoký rozdíl, ale taková OSVČ by za pět let zaplatila jen na sociálním pojištění o více než 1 800 000 Kč více oproti situaci, kdy by si platila “minima”. To neberu v potaz zdravotní pojištění a daně.

Vaše situace bude odlišná, nicméně obecné pravidlo platí pro všechny – pět let před odchodem do starobního důchodu je již poměrně pozdně na záchranu jeho výše, tj. na jeho zvyšování pomocí vyšších vyměřovacích základů.