Výpočet doby pojištění pro starobní důchod

Otázka:

Prosím o radu, zda pro mě není výhodnější zažádat o předčasný důchod o 2 – 3 čtvrtletí dříve, a ke kterému datu a zda dosáhnu počtu 41 let odpracované doby. Nedokáži si to sama spočítat.

Nárok na odchod do starobního důchodu mám 24. 1. 2014. Mám dvouletou stř. školu, 2 děti, v prvním zaměstnání jsem byla od 3. 9. 1971 – 6. 3. 2006 tj. 34 r. a 194 dní pak na úřadu práce. 7. 3. – 23. 3. 2006 podpora, onemocněla jsem 92 dní od 24. 3. – 23. 6. 2006, pokračovala podpora 24. 6. 2006 – 8. 3. 2007 celkem 9 měsíců a od  9. 3. 2007 – 30. 6. 2009 jsem byla vedena jako uchazeč o zaměstnání, to bylo před 55 rokem mého věku. V druhém zaměstnání jsem byla od 1. 7. 2009 – 20. 7. 2012 tj. 3 r. a 20 dní. Od 21. 7. 2012 je mi přiznána z ÚP druhá podpora v délce 11 měsíců. Dříve jsem pracovala souběžně více než jeden rok v druhém zaměstnání – úklid asi 400 dní počítá se tato doba?

Děkuji mnohokrát za odpověď.

Započítává se podpora do vyměřovacího základu? (to jenže jedna paní povídala, nikde jsem o tom nic nenašla)

Odpověď:

Výpočet doby pojištění pro starobní důchod

Výpočet doby pojištění je následující (nenapsala jste datum narození, ale předpokládám, že dvouletou školu jste ukončila před osmnáctými narozeninami):

                        Od                        Do                 80 % / 100 %                       Součet
1.9.1969 31.8.1971 100% 730
3.9.1971 6.3.2006 100% 12604
7.3.2006 8.3.2007 80% 293,6
1.7.2009 20.7.2012 100% 1116
21.7.2012 20.6.2013 80% 268

+ 1 rok evidence na úřadu práce ve věku do 55 let pokrácený na 80 %, tj. 292 dní (365*0,8).

Dovysvětlení:

Studium do 18ti let se počítá plně (na 100 %). Doba nemoci v ochranné lhůtě se hodnotí stejně jako doba evidence na úřadu práce při pobírání hmotného zabezpečení (podpory). Evidenci na ÚP bez pobírání podpory v nezaměstnanosti se do 55 let hodnotí nejvýše v rozsahu jednoho roku – více o problematice zde.

Dobu pojištění jsem počítal do 20. června, protože předpokládám, že k tomuto datu vám bude končit pobírání podpory v nezaměstnanosti. Do 20. 6. 2013 tedy získáte 41 let a 339 dní pojištění (15.303,6 dní). Abyste získala další (42.) rok pojištění, musela byste být v evidenci úřadu práce až do 23. 7. 2013 (stav vypočítaný přesně na den – všechna uvedená data výše musí být na den přesná). Na důchodové kalkulačce můžete zjistit data vhodná pro odchod do předčasného důchodu a sama zvažte, k jakému datu by bylo nejvhodnější odejít (pokud již nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak odchod důchodu zbytečně neprotahujte).

Pokud se kryjí dvě doby pojištění, hodnotí se pouze jednou a přednost má vždy výhodněji hodnocená doba – např. u tzv. nekolidujícího zaměstnání (hodnotí se na 100 %) a souběhu s evidencí na úřadu práce (hodnotí se na 80 %) by se doba hodnotila jednou a to na 100 %.

Výše podpory v nezaměstnanosti se do vyměřovacího základu nehodnotí – vše je podrobně vysvětleno ve výše odkazovaném článku o úřadu práce.