Výpočet doby pojištění při souběhu samostatné výdělečné činnosti OSVČ a zaměstnání

Otázka:

Zdravím, mám nejasno, jak se počítá doba pojištění. Jsem ročník 1952, studium na střední škole 1967 – 1970, studium vysoká škola 1970 – 1975, nástup do zaměstnání 1. 8. 1975, prezenční vojenská služba 1. 9. 1975 – 30. 8. 1976 a zaměstnání dosud. V letech 1993 – 2002 jsem souběžně byl OSVČ a platil sociální pojištění. Počítá se tato doba do odpracované doby jako plus?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet doby pojištění při souběhu samostatné výdělečné činnosti OSVČ a zaměstnání

Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti se, stejně jako souběh dvou zaměstnání, hodnotí při výpočtu celkové doby pojištění vždy pouze jednou. Pokud jste tedy byl 10 let OSVČ s účastí na sociálním pojištění a ve stejnou dobu jste byl i zaměstnanec v pracovním poměru, hodnotí se vám tato doba při výpočtu důchodu pouze jednou – nezapočítáte si 20 let, ale pouze 10 let pojištění.

Do vyměřovacího základu při výpočtu důchodu však budou zhodnoceny jak výdělky ze zaměstnání, tak i příjmy, které jste získal jako OSVČ.

Zákonná úprava:

§ 14 zákona o důchodovém pojištění

(1) Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.

Pozn.: Doba výkonu samostatné výdělečné činnosti i zaměstnání se při výpočtu důchodu hodnotí stejně. To však nic nemění na tom, že bude zhodnocena pouze jednou.