Vyloučená doba a výpočet celkové doby pojištění

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozen 22. dubna 1952. Do důchodu bych měl tedy odejít 22. února 2015. Dobu pojištění mám od 1.9.1967.
Předpokládám tedy, že bych měl mít při odchodu do důchodu odpracovaných 47,5 let. Dosud mám evidováno 973 vyloučených dnů (17 na pracovním úřadě, 104 nemoc v OL a zbytek nemoc).
Zajímalo by mě, zda se z důvodu vyloučených dnů krátí doba odpracovaných let.
Nerad bych kvůli tomu ztratil třeba i jen 1 rok.
Prosím o vysvětlení.
Děkuji.

Odpověď:

Vyloučená doba a výpočet celkové doby pojištění

Trochu se pletete pojmy – vyloučená doba nemá nic společného s výpočtem celkové doby pojištění, která posléze ovlivňuje výpočet (výši) důchodu. Vyloučená doba je doba v rozhodném období, ve které vám nenáležel výdělek (vyměřovací základ) a při výpočtu se tato doba vyloučí, aby se vám nezhoršoval průměr ostatních výdělků.

Vy máte na mysli náhradní dobu pojištění, což je doba, za kterou není odváděno sociální pojištění, ale stát vám tuto dobu zhodnotí, jako dobu pojištěnou (např. evidence na úřadu práce, nemoc ochranné lhůtě, základní vojenská služba, studium apod.). Máte pravdu, že většina náhradních dob pojištění se nehodnotí plně, ale v rozsahu 80 % (plně se hodnotí základní vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku a péče o osobu závislou).

Z vámi uvedených dob se při výpočtu na 80 % hodnotí evidence na úřadu práce a nemoc ochranné lhůtě. Těchto dnů jste získal 121. Při výpočtu důchodu se vám však bude počítat 97 dní (121 x 0,8). „Přijdete“ tak o 24 dní, což však neovlivní celkovou dobu pojištění (47 let).

Výše uvedený výpočet platí, pokud jste nestudoval po 18. roce věku. Studium po 18. roce věku se totiž také hodnotí v rozsahu 80 %. Pokud jste studoval i po 18. roce věku, napište mi, kdy jste studium ukončil a kdy jste nastoupil do zaměstnání, propočítal bych, zda vám zbytečně „neuteče“ celý rok pojištění.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za bleskovou odpověď.

Takže pokud tomu dobře rozumím, tak doba nemoci při trvání pracovního poměru nemá žádný vliv na celkovou délku pojištění.

Jen pro upřesnění: 18. narozeniny jsem měl 22. dubna 1970. Studium na středním odborném učilišti jsem ukončil buď 30. 6. 1970 nebo 10.7.1970 (datum vystavení výučního listu).

Do pracovního poměru jsem nastoupil pravděpodobně ihned po skončení studia. Už si to ale přesně nepamatuji. Jak bych to mohl zjistit? Původní podnik už neexistuje.

Moc prosím ještě o vyjádření k výše uvedenému.

Odpověď doplněna:

Ano, situaci rozumíte naprosto správně. Pokud jste se učil, výše uvedené nemusíte zjišťovat. Nad 18. let se krátí pouze studium (myšleno na střední škole, nikoliv učení), takže k žádnému krácení z této doby u vás docházet nebude.

(I kdyby se ve vašem případě doba učení po 18. roce krátila, nemělo by to na výpočet vašeho důchodu žádný vliv, protože šlo o velmi krátkou dobu a stále by vám vycházelo 47 let doby pojištění.)