Hraje při posuzování zdravotního stavu roli výše příjmu ze zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den, jsem ve 2. stupni invalidního důchodu. Nedaří se mi sehnat práci na částečný úvazek. Chci se Vás zeptat, zda plný pracovní úvazek a tím pádem vyšší příjem, je důvodem ke snížení nebo odebrání invalidního důchodu. Pracuje, resp. má posudkový lékař při posuzování k dispozici také údaje o formě úvazku a výše příjmu ze zaměstnání ? Nebo posuzuje zejména aktuální zdravotní stav. Co z uvedených údajů je pro posudkového lékaře nejpodstatnější pro rozhodnutí. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hraje při posuzování zdravotního stavu roli výše příjmu ze zaměstnání?

Článek popisující možnosti výdělečné činnost invalidních důchodců naleznete zde. Výdělečná činnost invalidních důchodců tedy není zákonem omezena a v případě II. stupně invalidity se s ní dokonce počítá.

Primárně je pro rozhodování posudkového lékaře zásadní zdravotní stav invalidního důchodce. Při rozhodování však má posudkový lékař možnost určitého „rozptylu“ při stanovování poklesu pracovní schopnosti a výdělečná činnost může hrát roli. Většinou však stěžejní není. Výše výdělku není pro posuzování vůbec podstatná.