Vliv zaměstnání za polovinu minimální mzdy na výši starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, pracuji 12 let na dohodu o pracovní činnosti 20 hodin tydně a zaměstnavatel mi platí a odvádí pojištění z poloviny minimální mzdy. Jaký to bude mít vliv na nárok a výši starobního důchodu. Dohromady mám odpracovano 35 let.
Děkuji

Odpověď:

Vliv zaměstnání za polovinu minimální mzdy na výši starobního důchodu

Na nárok na starobní důchod nebude mít nižší vyměřovací základ (výdělek) vliv – pokud jste pojištěná, nesleduje se, z jak velké částky. Nárok na starobní důchod vám tedy vznikne.

Horší už to bude s jeho výší – výpočet starobního důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění (čím více tím lépe) a také všechny výdělky od r. 1986 do roku, který předchází roku přiznání důchodu. V současné době se jedná už o poměrně dlouhé období. Pokud byly výdělky získané před zaměstnáním na dohodu o pracovní činnosti alespoň trochu přiměřené dané době, nemusí mít nízké výdělky v pozdější době příliš velký vliv na snížení starobního důchodu. Jestliže však i předchozí výdělky byly velmi nízké (i na danou dobu), bude tomu odpovídat i výše starobního důchodu.

Konkrétnější informace vám bohužel nedokáži sdělit.