Invalidní důchod pro starobního důchodce

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz ohledně přechodu ze starobního důchodu na invalidní, pokud je to možné. Na internetu jsem zatím našla pouze obráceně – s invalidního na starobní, což není naše varianta. Moje máma pobírá minimální starobní důchod 520 Kč/měs. Teď si nemůže ani přivydělat, jelikož má šedý a zelený zákal, je operovaná a špatně vidí. Vím, že ze zákona, může pobírat jeden důchod, a to ten, který je vyšší, proto jsme rozhodli požádat o invalidní důchod. Volala jsem na sociálku a byli jsme domluvení s paní, že žádost podáme a pak se uvidí, zda mámě bude vyhověno. Bohužel, paní o tom nic neví a není schopna odpovědět!?! Prosím o rádu, zda je možné, když už je v důchodovém věku (66 let) a pobírá starobní důchod, přejít na invalidní. Předem děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod pro starobního důchodce

Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 38 uvádí:

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu.

Pokud tedy někdo již pobírá řádný starobní důchod, nebo odešel do předčasného důchodu a již dosáhl důchodového věku, nemůže mu být přiznán invalidní důchod.

O invalidní důchod si vaše matka sice může požádat (OSSZ nemůže sepsání žádosti odmítnout), ale pokud posudkový lékař nestanoví datum vzniku invalidity před datum dosažení důchodového věku (což bylo před mnoha lety a je to tedy velice nepravděpodobné), žádost bude zamítnuta, i kdyby případný invalidní důchod vycházel vyšší než vyplácený starobní (invalidní důchod ČSSZ ani nebude počítat).