Vdovský důchod spočítaný z invalidního důchodu manžela v II. stupni

Otázka:

Dobrý den,
jste jediní, kteří na profesionální úrovni odpovídají na dotazy ohledně důchodů. Můj manžel zemřel v únoru 2019 a pobíral invalidní důchod 1. stupně, který byl přiznán v roce 1994, jehož výše byla jakoby pobíral ID 2. stupně. Zažádala jsem o vdovský důchod, který mi byl vyměřen ve stejné výši jako manželův invalidní důchod. Manžel chtěl odejít do starobního důchodu, takže si zjišťoval informace o jeho výši. Při pobírání ID 1. stupně pracoval, takže pokud by se vyměřil ID 3. stupně ze skutečných výdělků nebo STOP výdělku, byla by jeho výše mnohem vyšší než při pouhém přepočtu. Výše důchodů vyměřená před tolika lety i přes valorizace nedosahují výše dnes vyměřovaných důchodů se srovnatelnými výdělky. Zdá se mi to hodně nespravedlivé, protože manžel se i přes zdravotní omezení stále snažil chodit do práce a odvádět pojistné. Je nějaká šance zažádat o přepočet a zvrátit již vydané rozhodnutí ČSSZ ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí? Velice Vám děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod spočítaný z invalidního důchodu manžela v II. stupni

V případě, že by váš manžel požádat o zvýšení invalidního důchodu a byl mu přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, vyměřovací základy (výdělky) a doby pojištění získané po přiznání částečného invalidního důchodu (následně invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně) by při jeho výpočtu stejně nehrály roli. Ke změně výše by došlo pomocí přepočítacích koeficientů.

Vdovský důchod vám ve výši invalidního důchodu manžela vyšel proto, že ČSSZ vdovský důchod počítá z invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který by měl zemřelý nárok ke dni úmrtí. Zvýšení bylo provedeno tak, že se procentní výměra zvýší pomoci koeficientu 2. Procentní výměra vdovského důchodu pak činí 50 % procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně zemřelého. V podstatě se tak při výpočtu vdovského důchodu procentní výměra důchodu manžela vynásobila dvěma a pak se dvěma vydělila.

Pouze v případě, že by váš manžel měl ke dni úmrtí nárok na starobní důchod (vč. předčasného), měla by ČSSZ postupovat tak, že spočítá i starobní důchod (příp. předčasný starobní) a pokud by vyšel vyšší než invalidní důchod pro invaliditu III. stupně spočítaný pomocí přepočítacího koeficientu, měla by vdovský důchod spočítat z tohoto starobního důchodu. Záleží tedy na tom, kolik bylo vašemu manželovi let a pokud alespoň 60 (nyní minimální věk muže pro přiznání předčasného důchodu), zda by mu vyšel předčasný důchod vyšší.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík,
velice Vám děkuji za odpověď, manželovi bylo 25. 12. 2018 61 let, tedy více jak 60. Prosím ještě o radu, jak mám postupovat, aby ČSSZ přepočítala vdovský důchod.
Děkuji a přeji hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V tomto případě bych volil formu námitky. Do ní napište, že žádáte o vysvětlení výpočtu vdovského důchodu a dále informaci, zda ČSSZ manželovi spočítala předčasný starobní důchod, na který měl ke dni úmrtí nárok.

Nemohu tvrdit, že ČSSZ uvedený výpočet předčasného starobního důchodu neprovedla a že invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nevyšel vyšší (a vdovský důchod je tedy spočítán správně). Takto ale budete mít jistotu.