Vdovský důchod a zaměstnání

Dotaz:

Mohu si najít práci bez krácení vdovského důchodu?

Odpověď:

Vdovský důchod a zaměstnání

Zaměstnání žádným způsobem neovlivňuje výplatu vdovského důchodu. Poživatelka vdovského důchodu tedy může pracovat naprosto neomezeně.