Valorizují se i letos přiznané předčasné důchody?

Otázka:

Dostanu v příštím roce přidaný důchod, pokud jsem šel letos od května do předčasného důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Valorizují se i letos přiznané předčasné důchody?

Ano, valorizace od lednové splátky důchodu v roce 2015 se vztahuje na všechny důchody přiznané před 1. 1. 2015. Svoje zvýšení důchodu si můžete spočítat na naší kalkulačce valorizace.

§ 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 208/2014 Sb.:

Zvýšení důchodů v roce 2015

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.