V roce 1977 až 1978 jsem pracovala. Tato doba mi nebyla započtena a byla vedena jako mateřská. Je tento postup správný?

Otázka:

Dobrý den. V roce 2013 mi byl přiznán starobní důchod. V 1976 a 1978 a 1981 se mi narodily děti. V roce 1977 až 1978 jsem pracovala. Tato doba mi nebyla započtena a byla vedena jako mateřská. Je tento postup správný? Děkuji.

Odpověď:

V roce 1977 až 1978 jsem pracovala. Tato doba mi nebyla započtena a byla vedena jako mateřská. Je tento postup správný?

Do konce roku 1985 se při výpočtu důchodu hodnotí pouze doba zaměstnání (pojištění) a nejsou rozhodující získané výdělky. Dobu zaměstnání, o které píšete zřejmě nemá ČSSZ ve své evidenci, ale vzhledem k tomu, že v dané době probíhala péče do dítě do čtyř let věku, která se hodnotí stejně jako zaměstnání, nemá tato skutečnost vliv na výši důchodu. Pokud byste toto zaměstnání doložila, nemělo by to žádný vliv na výši důchodu.