V posledních 20 letech jsem pracoval 11,5 roku. Dostanu invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz.Dnes mi byla přiznána invalidita I.stupně.Je mi 54let(ročník 1961) a od r.2008 jsem na úřadu práce do ted.Variantu doby pojištění asi splňuji…???v posl.20 letech jsem od 1995 -2015 jsem pracoval 11,5 roku.Tedy pojištěn??potřebných 10let???mezitím nějaké měsíce na ÚP.Ale pracovních let bylo 11,5.Kolik mohu dostat výměr a za jakou dobu?? nebo i zpětně vyplaceno ???Jak to nyní probíhá s vyřizováním???Na komisi mi bylo sděleno, že to mám napsané až do starobního důchodu…co to znamená???Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V posledních 20 letech jsem pracoval 11,5 roku. Dostanu invalidní důchod?

Ano, pokud jste byl v posledních dvaceti letech po dobu více než 10 let zaměstnaný, podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod jistě splníte.

Nyní byla vaše žádost postoupena z vaší OSSZ k rozhodnutí o důchodu na ČSSZ Praha. Rozhodnutí o důchodu většina žadatelů obdrží do jednoho až dvou měsíců od projednání na lékařské posudkové službě (LPS). Vzhledem k tomu, že jste od r. 2008 na úřadu práce a nemáte tedy vystavenu neschopenku (nepobíráte nemocenskou), bude vám důchod přiznán a zpětně doplacen od data vzniku invalidity, které určil posudkový lékař. Toto datum naleznete na “posudku o invaliditě”, které jste obdržel při jednání na LPS.

Výše invalidního důchodu se počítá ze získaných dob pojištění, vyměřovacích základů (výdělků) od r. 1986 a tzv. dopočtené doby. Odhadovat výši důchodu tedy není možné. Pokud máte “čistě odpracovaných” alespoň 15 let, nebude invalidní důchod přiznán v nižší částce, než je uvedeno v tomto článku.

“že to mám napsané až do starobního důchodu” zřejmě znamená, že vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu a věku již nebudou prováděny další kontroly, zda u vás invalidita trvá.

Otázka doplněna:

Dobrý den

měl bych na Vás ještě dotazy,je nutné dál setrvávat na úřadu práce kde jsem od 2008????nebo je to výhodnější? být v evidenci i s inv.důchodem??nebo mne vyřadí oni aut.z evidence???

plynou z I.stupně invalidity nějaké třeba zvýhodnění???je u toho i průkazka???komu všemu je to třeba oznámit, o přidělení invalidity???myslím úřady???

kdo platí při inv.důchodu zdr.pojištění??

a ještě prosím, který den bude vždy zaslána dávka???když invalidita byla uznána 27.8.15???

děkuji Vám

(redakčně neupravováno)

Otázka doplněna:

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu máme popsáno zde. Z článku vyplývá, že vzhledem k vašemu věku by bylo vhodné zůstat v evidenci alespoň do 57 let, neboť tímto způsobem získáte ještě další dobu pojištění, která bude mít vliv na výpočet starobního důchodu v budoucnu. Máte přiznaný první stupeň invalidity (tj. nejnižší). Při prvním a druhém stupni můžete být bez problémů nadále evidován na úřadu práce a dále si hledat zaměstnání.

Oznámit přiznání invalidního důchodu byste měl své zdravotní pojišťovně (i když je pravda, že VZP si přiznání invalidity v drtivé většině případů zjistí sama). Žádná průkazka pro invalidní důchodce neexistuje, po přiznání invalidního důchodu vám na OSSZ budou moci vystavit potvrzení, že pobíráte invalidního důchod (klasického formátu A4). K výhodám jsem se vyjadřoval zde. Ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění zase zde.

Splatnost důchodu určuje ČSSZ – jde vždy o sudý den mezi 6. a 24. dnem v měsíci. Dříve byla určována splatnost i na 2. a 4., to se však dnes děje spíše výjimečně.